Bedelli Askerlik Hakkında Duyuru

Marsilya Başkonsolosluğu 17.09.2018

BEDELLİ ASKERLİK HAKKINDA DUYURU

Bedelli Askerlikle ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun ek 1. maddesinde 26.07.2018 tarih ve 7146 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 3 Ağustos 2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bedelli askerlik başvurusunda bulacak yükümlü vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini en geç 3 Kasım 2018 tarihine kadar
tamamlamaları gerekmektedir.

“Bedelli Askerlik Kanun Duyurusuna’’
http://asal.msb.gov.tr/SlaytHaber/bedelli-askerlik-kanunu-duyurusu
adresinden ulaşılması mümkündür.

Başvuru için aranan şartlar:

1. 1 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar,

2. Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar,

3. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartıldıkları halde yaş şartını taşıyanlar,

Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlarından dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar başvurabileceklerdir.

Başvuru için gereken işlemler:

Yükümlülerin bedelli askerlik için ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapmaları esastır.

1. Yükümlülerin bedelli askerlik için ilk müracaatlarını ‘’E-Devlet’’ ( www.turkiye.gov.tr ) üzerinden yapmaları esastır.
Yükümlüler kendi şifreleriyle ‘’E-Devlet’’ üzerinde açılan ‘’ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu’’bağlantısından öncelikle hak sahibi olup olmadıklarını öğreneceklerdir.

2. E-Devlet üzerinden alınacak başvuru evrakını beyan edemeyen yükümlülerin hak sahibi olup olmadığının tespiti için, başvuru evrakları Başkonsolosluğumuzca en süratli şekilde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderilecek, askerlik şubesi başkanlığınca hak sahibi olduklarının tespiti halinde müteakip işlemlere geçilecektir.

3. Askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği birliklere katılmamış olanlar, ‘’askerliğe elverişli değildir’’ veya ‘’ertesi yıla bırakma’’ raporu alanlar, ‘’bakaya’’ durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar, E-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır.


Bu durumda olan yükümlülerin, doğrudan Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

4. Başvurular şahsen veya yükümlülerin kendi adlarına vekaletname yoluyla vekil tayin edecekleri şahıslar aracılığıyla yapılabilecektir. Yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan temin edecekleri başvuru belgeleri ile 15.000 TL

tutarındaki ödemeyi Türkiye’ye gidip şahsen yapabilecekleri gibi, yurt içinde ödeme işlemini gerçekleştirecek bir yakına da yukarıda bahsedildiği gibi vekaletname

vermek suretiyle yaptırabileceklerdir. Bu durumda bulunan yükümlülerin ödemeleri yurt içindeki yakınlarının askerlik şubesine müracaatı ile

gerçekleştirilecektir. Başkonsolosluğumuzun düzenleyeceği yazıda ve vekaletnamede yurt içinde yükümlü adına ödemeyi yapacak yakınının kimlik ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi şarttır.

Bu konunun takibi ve sorumluluğu tamamen hak sahibi yükümlüye ait olacaktır.

5. Yükümlüler kimlik kartı ( nüfus cüzdanı) veya pasaportlarıyla başvurabileceklerdir.

6. Yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan ‘’Başvuru Dilekçesi’’ (EK-B LAHİKA-1) ve Ödeme Belgesini (EK-B LAHİKA-3) temin etmelidirler.

7. Ödeme dekontunda, yükümlüye ait T.C. Kimlik Numarası, Ad-Soyad bilgisi, Telefon Numarası
(Varsa vekilinin de), Ödenen tutar ve ‘’Bedelli askerlik ödemesidir’’
açıklaması bulunması zorunludur. Banka tarafından alınan komisyon, provizyon vb. kesintiler 15.000 TL karşılığı meblağın dışında tutulacaktır.

8. Yükümlüler ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekontun aslını
Başkonsolosluğumuza teslim etmelidirler. Eksik bilgilerin bulunduğu dekontlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgilerin tamamlanması tamamen yükümlülerin sorumluluğundadır.

9. Ödeme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, dekont aslı ile yurt dışı ödeme belgesinin bir nüshası yükümlüye verilecek, bir nüshası Başkonsolosluğumuzda muhafaza edilecek, diğer nüshası ise işlem yapılmak üzere ilgili diğer evraklar ile birlikte yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine hızlı posta ile gönderilecektir. Hızlı posta ücreti yükümlüden makbuz karşılığı tahsil edilecektir.Başvuru sonrası:

-Yoklama, Celp ve Sevk;

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar yurt içinde yaptırmaları gerekmektedir.

-Temel Eğitim;

Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlandıktan sonra birlikleri tarafından terhis edileceklerdir.Feriba Duygu Hokkacı Esirgen Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30

Öğleden sonra şahsen başvuru kabul edilmez.
1.1.2018 Yeni Yıl
2.4.2018 Paskalya Tatili
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Fransız Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
14.7.2018 Fransız Milli Bayramı
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
11.11.2018 I.Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2018 Noel Tatili