ASKERLİK İŞLEMLERİ , 30.3.2021

ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ ( İLK DEFA İSE )

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, ilk askerlik ertelemelerini 20 yaşına girdikleri yılın Ocak ayından itibaren, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla, aşağıda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte şahsen başvurarak yapabilirler. İlk erteleme başvurusu sırasında gereken belgeler şu şekildedir.

İstenen Belgeler

- T.C. kimlik kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Geçerli oturma-çalışma kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Geçerli Türk pasaportunun aslı ve resimli olan sayfası ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

- Çalıştığınızı gösterir güncel tarihli belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Certificat de Travail, Attestation de Travail, Bulletin de Salaire ya da İşveren iseniz K-Bis belgesi)

- Adres değişikliğinizi kanıtlayıcı belgeler
(Kendi adınıza ait bir fatura ya da kira sözleşmesi, şayet bir başka şahsın yanında ikamet etmekteyseniz, o şahsa ait güncel bir fatura ve kira sözleşmesi ile o şahsın size düzenleyeceği ‘‘Attestation d’Hébergement’’ belgesi getirilmelidir.Bu şekilde düzenlenecek belgenin belediyeden onaylı olması gerekmektedir.)

- 2 Fotoğraf


MÜTEAKİP (TEKRAR) ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, daha önce en az bir kez askerlik ertelemesi yapmış olmak ve Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla aşağıda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte şahsen veya posta yolu ile başvurarak yapabilir. Müteakip erteleme işlemleri başvurusu sırasında gereken belgeler şu şekildedir.

İstenen Belgeler

- T.C. kimlik kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Geçerli oturma-çalışma kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Geçerli Türk pasaportunun aslı ve resimli olan sayfası ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

- Çalıştığınızı gösterir güncel tarihli belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Certificat de Travail, Attestation de Travail, Bulletin de Salaire ya da İşveren iseniz K-Bis belgesi)

- Adres değişikliğinizi kanıtlayıcı belgeler (Kendi adınıza ait bir fatura ya da kira sözleşmesi, şayet bir başka şahsın yanında ikamet etmekteyseniz, o şahsa ait güncel bir fatura ve kira sözleşmesi ile o şahsın size düzenleyeceği ‘‘Attestation d’Hébergement’’ belgesi getirilmelidir. Bu şekilde düzenlenecek belgenin belediyeden onaylı olması gerekmektedir.)


Not: Posta yolu ile yapılacak askerlik erteleme işleminde, işlemlerinizin onaylanabilmesi için öncelikle resmi internet sayfamız ziyaret edilmelidir. Daha sonra ilişikte bulunan tebliğ-taahhütname belgesinden 2 adet indirilmeli ve size ait bilgilerin olduğu kısımlar doldurulduktan sonra belgelerin imzanız ile birlikte Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.


İlgili Dosyalar - Posta ile erteleme / Tebliğ ve Taahhütname Belgesi (SAYFANIN EN ALTINDADIR.)


ÇİFTE VATANDAŞ STATÜSÜNDE OLAN VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığına da sahip olan vatandaşlarımızın, bu durumu Başkonsolosluğumuzun vatandaşlık servisine bildirmeleri ve nüfuslarına kaydettirmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri bir defada 35 yaşına kadar yapılabilmektedir. Başvuru işlemleri için bizzat başvuruda bulunmak gerekmekte olup posta ile yapılması mümkün değildir.

İstenen Belgeler

-Acte de Naissance Copie Intégrale Originale avec la mention de la date de l’acquisition de nationalité française, Certificat de Nationalité Française ya da Décret de Naturalisation belgelerinin orijinalleri ve fotokopileri ( Ayrıca vatandaşlığın doğumla kazanıldığı durumlarda anne veya babanın da Fransız vatandaşlığını gösterir yukarıda adı geçen belgelerden birinin orijinali ve fotokopisi, Türkiye'de doğup, sonradan Fransız olanlar için ise 18 yaşından önce Fransa'ya ilk kez girildiğini gösterir resmi belge ya da ''Certificat de Scolarité'' belgesi )

-T.C. kimlik kartının aslı ve arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

-Fransız kimlik kartının aslı ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

-Geçerli Fransız veya Türk pasaportunun aslı ve pasaportun fotoğraflı sayfasıyla birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 2’şer adet fotokopisi

-2 FotoğrafGEMİ ADAMI STATÜSÜNDE BULUNAN VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Başkonsolosluğumuzdan randevu almak koşuluyla şahsen başvuruda bulunmalıdırlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- İş sözleşmesine konu olan geminin yabancı bandıralı olması gerekmektedir.

- Türk bandıralı gemilerde veya yabancı bandıralı olsa dahi geminin ait olduğu şirketin Türkiye’de Kurulu olması ya da donatan veya vekilinin sahip olduğu şirketin merkezinin Türkiye’de bulunması halinde, gemilerde çalışanların erteleme ve dövizli askerlik işlemleri mevzuat gereği yapılamaz.

İstenen Belgeler

- Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi

-
Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı (İşlem görmüş sayfalarının 2 ser adet fotokopisi)

- Gemici yeterlilik belgesi (orijinali ve 2 adet fotokopisi)

- Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu ve pasaportun işlem görmüş sayfalarının 2 adet fotokopisi

- T.C. kimlik kartının aslı (arkalı-önlü 2 adet fotokopisi)

- 4 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

- Mümkünse yerel polis makamı tarafınca imzalı ‘‘ Crew list’’ (orijinali ve 2 adet fotokopisi)

- Var ise ‘‘Endorsement’’ belgesinin orijinalive 2 adet fotokopisi

- İhtiyaç duyulması halinde yükümlü vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge de talep edilebilir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ (Fransız Vatandaşlığı Bulunanlar Hariç)

Fransa'da öğrenci statüsüne sahip vatandaşlarımızın (Oturum kartı öğrenci statüsünde olanlar) her yıl askerlik erteleme işlemi yaptırmak için adres ve telefonu aşağıda kayıtlı bulunan Liyon Başkonsolosluğumuzun Eğitim Müşavirliğine başvurmaları gerekmektedir.


T.C. LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU

Eğitim Ataşeliği

87, Rue De Seze 69006 Lyon - France

Telefon
04 78 24 33 00

e-Posta
lyon@meb.gov.tr

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde ikamet eden çifte vatandaşlığa sahip öğrenci vatandaşlarımız ertelemelerini 35 yaş sonuna kadar Başkonsolosluğumuzda çifte vatandaş statüsünde yaptırabilmektedirler.

DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMİ BAŞVURUSU İÇİN GENEL BİLGİ VE GEREKLİ BELGELER

Fransa’da yasal oturma ve çalışma izni belgesine (Titre de Séjour, Récépissé) sahip işçi, işveren veya gemi adamı olarak toplamda en az üç yıl (365x3=1095 gün) çalışmış olan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla Dövizle Askerlik Hizmetinden yararlanmak üzere Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte internet üzerinden randevu alarak şahsen başvurabilirler.

Ayrıca 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde Fransa’da ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olan vatandaşlarımız en az üç yıl süre ile fiilen Fransa’da bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmaksızın uzaktan eğitimi almalarını müteakip, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluğumuza internet üzerinden randevu alarak şahsen başvuruda bulunabilirler.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE İLİŞKİN BAZI DEĞİŞİKLİKLER

-1 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak dövizle askerlik bedeli Milli Savunma Bakanlığınca 4.402,27(Dört bin dört yüz iki avro yirmi yedi santim) Avro
olarak belirlenmiş olup, Başkonsolosluğumuzca (4.402,27€ + 27,73 € havale bedeli) olmak üzere peşin tahsil edilecektir.

-Milli Savunma Bakanlığımızca verilen uzaktan eğitimin yükümlülerce konsolosluğa başvuru işlemlerinden önce tamamlanması gerekmektedir. https://dovizle.msb.gov.tr bağlantısına tıklayarak uzaktan eğitim programını tamamlayan Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde mukim vatandaşlarımız, aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte başvurularını yapabileceklerdir.


-Kanunda belirtilen şartları sağlamadığı tespit edilen yükümlülerin, uzaktan eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi dövizle askerlik başvurularının sonuçlandırılması mümkün olamayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN :

1- Acte de Naissance Copie Intégrale Originale avec la mention de la date de l’acquisition de nationalité française, Certificat de Nationalité Française veya Décret de Naturalisation

2- T.C.Kimlik kartının aslı ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

3- Fransız kimlik kartının aslı ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

4-Geçerli Fransız veya Türk pasaportunun aslı, pasaportun fotoğraflı sayfasının ve Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 2’şer adet fotokopisi

5- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN :

1- T.C. Kimlik kartının aslı ve kartın arkalı-önlü 1 adet fotokopisi

2- Fransız oturma-çalışma kartının aslı ve kartın arkalı-önlü 1 adet fotokopisi

3-Geçerli Türk pasaportunun aslı, pasaportun fotoğraflı sayfasının ve Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 1’er adet fotokopisi

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

5- Var ise CERTIFICAT DE TRAVAIL (İşçilik Belgesinin Aslı) ve 1 adet fotokopisi

6- FICHE DE PAIE (en son maaş pusulasının) ve 1 adet fotokopisi

7- ‘’RELEVE DE CARRIERE’’ (Hizmet döküm belgesi) belgesinin aslı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

‘‘RELEVE DE CARRIERE’’ belgesi ‘’https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil‘’ sitesinden temin edilebilmektedir.

İŞSİZ statüsünde olan vatandaşlarımızın POLE EMPLOI kurumundan temin edecekleri ‘‘NOTIFICATION ve son AVIS DE PAIEMENT’’ ile başvurmaları uygun olacaktır.

Fransız kimlik ve pasaportu ile askerlik işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yapılabilmesi için Fransız vatandaşlığına dair bildirim işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın randevularını elektronik ortamdan almaları ve randevularını onaylamaları işlemlerin hızlı yürümesi bakımından önemle rica olunur.

Sadece Türk vatandaşlığına sahip olan kişiler için: Yurt dışında bulunulan süre içerisinde fiilen çalışma süresi, yukarıda anılan tüm belgelerde Türkiye’de geçirilen süreler hariç olmak kaydıyla toplamda (365*3 = 1095 gün) olmalıdır.


ASKERLİK MUAFİYET İŞLEMLERİ

Sağlık sorununuzla ilgili olarak aşağıda belirtilen evraklarla Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir. Bu evraklar Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesine gönderilecek olup, hakkınızda verilen karara göre işlem yapılacaktır. Hali hazırda askerlik tecili olan vatandaşlarımız diledikleri takdirde Türkiye’de herhangi bir askerlik şubesinden askeri hastaneye sevk isteyerek de dosyalarını oluşturabilirler.


Yapılması Gerekenler

-İlk olarak Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunularak 4 adet Son Yoklama Formu alınmalıdır.

- Daha sonra bu formların aynı hastanede görevli iki ayrı doktor tarafından doldurulması ve muayene sonunda alınacak olan ‘‘Certificat Médical’’ belgelerinin de Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanlar aracılığıyla tercüme edilmesi gerekmektedir.

- Alınan raporların detaylı olması gerekmektedir. (Hastalığın başlangıç tarihi, uygulanan tedavi, kullanılan ilaçlar, görülen belirtiler, var ise yapılan testler ve sonuçları, gözle görülür bir rahatsızlık olması durumunda bu bölgelere ait röntgen veya filmler vs.)

- Var ise ‘‘Carte d’Invalidité’’ belgesinin tercümesi ve bir adet fotokopisi

- Zeka özürlülüğü mevcut ise zeka testi ve sonuçlarının tercümesi ve bir fotokopisi

- Yapılan tüm tercüme işlemlerinin birer fotokopisi

- T.C. kimlik kartının aslı ve bir fotokopisi

- Geçerli oturma-çalışma kartı ya da geçerli Fransız kimlik kartının aslı ve arkalı-önlü birer adet fotokopisi

- Geçerli Türk ya da Fransız pasaportunun aslı ve resimli olan sayfa ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

- 4 adet fotoğraf


İlgili Dosyalar

Tebliğ ve Taahhütname Belgesi.doc

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Konsolosluk işlemleri hakkında hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında +33 4 91 29 00 20 numaralı Başkonsolosluğumuz santral numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz. Mesai saatleri dışında acil ve zorunlu durumlarda ise Başkonsolosluğumuza + 33 6 30 11 34 17 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
25.12.2020 Noel Tatili
1.1.2021 Yeni Yıl
5.4.2021 Paskalya Tatili
1.5.2021 Emek ve Dayanışma Günü
8.5.2021 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
13.5.2021 Fransız Dini Bayramı (Ascension) ve Ramazan Bayramı 1. Gün
24.5.2021 Fransız Dini Bayramı (Pentecôte)
14.7.2021 Fransız Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. gün
15.8.2021 Fransız Dini Bayramı (Assomption)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Fransız Dini Bayramı (Toussaint)
11.11.2021 I.Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2021 Noel Tatili