ASKERLİK İŞLEMLERİ , 7.3.2018

ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ ( İLK DEFA İSE )

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, ilk askerlik ertelemelerini 20 yaşına girdikleri yılın Ocak ayından itibaren, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla, aşağıda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte şahsen başvurarak yapabilirler. İlk erteleme başvurusu sırasında gereken belgeler şu şekildedir.

İstenen Belgeler

- Türk nüfus cüzdanının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Geçerli Türk Pasaportunun aslı ve resimli olan sayfası ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

- Geçerli oturma-çalışma kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

- Çalıştığınızı gösterir güncel tarihli belgenin aslı (Certificat de Travail, Attestation de Travail, Bulletin de Salaire ya da İşveren iseniz K-Bis belgesi)

- Adres değişikliğinizi kanıtlayıcı belgeler
(Kendi adınıza ait bir fatura ya da kira sözleşmesi, şayet bir başka şahsın yanında ikamet etmekteyseniz, o şahsa ait güncel bir fatura ve kira sözleşmesi ile o şahsın size düzenleyeceği ‘‘Attestation d’Hébergement’’ belgesi getirilmelidir.Bu şekilde düzenlenecek belgenin belediyeden onaylı olması gerekmektedir.)


MÜTEAKİP (TEKRAR) ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, daha önce en az bir kez askerlik ertelemesi yapmış olmak ve Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla aşağıda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte şahsen veya posta yolu ile başvurarak yapabilir. Müteakip erteleme işlemleri başvurusu sırasında gereken belgeler şu şekildedir.

İstenen Belgeler

- Türk nüfus cüzdanının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

-Geçerli Türk Pasaportunun aslı veresimli olan sayfası ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

-Geçerli oturma-çalışma kartının aslı ve arkalı-önlü bir adet fotokopisi

-Çalıştığınızı gösterir güncel tarihli belgenin aslı (Certificat de Travail, Attestation de Travail, Bulletin de Salaire ya da İşveren iseniz K-Bis belgesi)

-Adres değişikliğinizi kanıtlayıcı belgeler (Kendi adınıza ait bir fatura ya da kira sözleşmesi, şayet bir başka şahsın yanında ikamet etmekteyseniz, o şahsa ait güncel bir fatura ve kira sözleşmesi ile o şahsın size düzenleyeceği ‘‘Attestation d’Hébergement’’ belgesi getirilmelidir. Bu şekilde düzenlenecek belgenin belediyeden onaylı olmasıgerekmektedir.)

Not: Posta yolu ile yapılacak askerlik erteleme işleminde, işlemlerinizin onaylanabilmesi için öncelikle resmi internet sayfamız ziyaret edilmelidir. Daha sonra ilişikte bulunan tebliğ-taahhütname belgesinden 2 adet indirilmeli ve size ait bilgilerin olduğu kısımlar doldurulduktan sonra belgelerin imzanız ile birlikte Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.


İlgili Dosyalar - Posta ile erteleme / Tebliğ ve Taahhütname Belgesi (SAYFANIN EN ALTINDADIR.)ÇİFTE VATANDAŞ STATÜSÜNDE OLAN VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığına da sahip olan vatandaşlarımızın, bu durumu Başkonsolosluğumuzun vatandaşlık servisine bildirmeleri ve nüfuslarına kaydettirmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın askerlik tecilleri bir defada 38 yaşına kadar yapılabilmektedir. Başvuru işlemleri için bizzat başvuruda bulunmak gerekmekte olup posta ile yapılması mümkün değildir.

İstenen Belgeler

-Acte de Naissance Copie Intégrale Originale avec la mention de l’acquisition de nationalité française, Certificat de Nationalité Française ya da Décret de Naturalisation

-Türk nüfus cüzdanının aslı ve arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

-Fransız kimlik kartının aslının ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

-Geçerli Fransız veya Türk pasaportunun aslı ve pasaportun fotoğraflı sayfasının Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 2’şer adet fotokopisi

-Çalışıyor iseniz çalıştığınızı gösterir güncel tarihli belgenin aslı (Certificat de Travail, Attestation de Travail, Bulletin de Salaire ya da İşveren iseniz K-Bis belgesi)

-Öğrenci iseniz öğrenciliğinizi kanıtlayıcı belgenin aslı (Scolarité Belgesi)GEMİ ADAMI STATÜSÜNDE BULUNAN VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Başkonsolosluğumuzdan randevu almak koşuluyla şahsen başvuruda bulunmalıdırlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- İş sözleşmesinekonu olan geminin yabancı bandıralıolması gerekmektedir.

- Türk bandıralı gemilerde veya yabancı bandıralı olsa dahi geminin ait olduğu şirketin Türkiye’de Kurulu olması ya da donatan veya vekilinin sahip olduğu şirketin merkezinin Türkiye’de bulunması halinde, gemilerde çalışanların erteleme ve dövizli askerlikişlemleri mevzuat gereği yapılamaz.

İstenen Belgeler

- Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi

-
Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı (İşlem görmüş sayfalarının 2 ser adet fotokopisi)

- Gemici yeterlilik belgesi (orijinali ve 2 adet fotokopisi)

- Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu ve pasaportun işlem görmüş sayfalarının 2 adet fotokopisi

- Türk nüfus cüzdanı (arkalı-önlü 2 adet fotokopisi)

- 4 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

- Mümkünse yerel polis makamı tarafınca imzalı ‘‘ Crew list’’ (orijinali ve 2 adet fotokopisi)

- Var ise ‘‘Endorsement’’ belgesinin orijinalive 2 adet fotokopisi

- İhtiyaç duyulması halinde yükümlü vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge de talep edilebilir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ (Fransız Vatandaşlığı Bulunanlar Hariç)

Fransa'da öğrenci statüsüne sahip vatandaşlarımızın (Oturum kartı öğrenci statüsünde olanlar) her yıl askerlik erteleme işlemi yaptırmak için adres ve telefonu aşağıda kayıtlı bulunan Liyon Başkonsolosluğumuzun Eğitim Müşavirliğine başvurmaları gerekmektedir.


T.C. LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU

Eğitim Ataşeliği

87, Rue De Seze 69006 Lyon - France

Telefon
04 78 24 33 00

e-Posta
lyon@meb.gov.tr

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde ikamet eden çifte vatandaşlığa sahip öğrenci vatandaşlarımız ertelemelerini 38 yaş sonuna kadar Başkonsolosluğumuzda çifte vatandaş statüsünde yaptırabilmektedirler.


FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİĞİN SAYILMASI

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Fransa’da 8, 10 ya da daha fazla süreyle askerlik görevini yapmış 1978 (dahil) doğumlu ve daha büyük olan vatandaşlarımız aşağıda kayıtlı belgeler ile Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunabilirler.

İstenen Belgeler

- Türk nüfus cüzdanının aslı ve arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

-Fransız kimlik kartının aslının ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

- Geçerli Fransız veya Türk pasaportunun aslı ve pasaportun fotoğraflı sayfasının Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 2’şer adet fotokopisi

- Fransa doğumlu vatandaşlar için güncel tarihli ‘‘Acte de Naissance Copie Intégrale’’ ya da ‘‘Certificat de Nationalité’’ belgesi ve bu belgelerin Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanlarca yapılmış tercümelerive fotokopileri

- Ve Fransa’da askerlik yaptığınızı gösterir belgenin (Certificat de Service Nationale) aslıve bu belgenin Başkonsolosluğumuza bağlıyeminli tercümanlarca yapılmış tercüme
ve fotokopisi


DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

Dövizle Askerlik İşlemi Başvurusu İçin Genel Bilgi ve Gerekli Belgeler

Fransa’da yasal oturma ve çalışma izni belgesine ( Titre de Séjour, Récépissé ) sahip işçi, işveren veya gemi adamı olarak toplamda en az net üç yıl (365x3=1095 gün) çalışmış olan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde ikamet etmek koşuluyla Dövizle Askerlik Hizmetinden yararlanmak üzere Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte internet üzerinden randevu alarak şahsenbaşvurabilirler.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1111 Sayılı Askerlik Kanununun ilgili maddesi gereğince hali hazırda 38 yaş üstünde olan vatandaşlarımız 2017 yılının sonu itibarıyla dövizle askerlik işlemlerine başvuru hakkını kaybetmiş bulunmaktadır.

6661 sayılı kanunun
yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce (eski mevzuat kapsamında)1000 Avro veya 1000 Avro üzerinde dövizle askerlik taksiti ödemiş olan ve hali hazırda taksitle ödeme kapsamında bulunanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan vatandaşlarımız doğrudan Türkiye’deki Askerlik Şubeleriyle temasa geçerek durumları hakkında bilgi alabilirler. Bu kapsamda ödenmiş olan 1000 Avro üzerindeki miktarların iadesi mümkün değildir.

Ancak 07.02.2011 tarihinden önce başvuruda bulunmuş olup, 6 aydan fazla yurt içinde kalmak, yurda kesin dönüş yapmak veya oturma-çalışma kartının iptali sebebiyle kapsam dışı kalmış olanlar ödemelerini Geçici 43. Maddeye göre 10.000 Avroya tamamlayarak dövizle askerlik işlemlerini sonlandırabilirler.

1980 DOĞUMLU VATANDAŞLARIMIZIN HAK KAYBINA UĞRAMAMALARINI TEMİNEN İŞLEMLERİNİ 31 ARALIK 2018 TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLAMALARI ÖNERİLİR.


ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN

1- Acte de Naissance Copie Intégrale Originale avec la mention de l’acquisition de nationalité française, Certificat de Nationalité Française,ya da Décret de Naturalisation

2- T.C. KİMLİK KARTININ ASLI ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

3- FRANSIZ KİMLİK KARTININ ASLI ve kartın arkalı-önlü 2 adet fotokopisi

4-GEÇERLİ FRANSIZ veya TÜRK PASAPORTUNUN ASLI, pasaportun fotoğraflı sayfasının ve Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 2’şer adet fotokopisi

5- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

6- Var ise CERTIFICAT DE TRAVAIL (İşçilik Belgesinin Aslı) ve 1 adet fotokopisi

7- FICHE DE PAIE (en son maaş pusulasının) ve 1 adet fotokopisi

8-‘’RELEVE DE CARRIERE’’ (Hizmet döküm belgesi) belgesinin aslı


SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN

1- T.C. KİMLİK KARTININ ASLI ve kartın arkalı-önlü 1 adet fotokopisi

2- OTURMA-ÇALIŞMA KARTININ ASLI ve kartın arkalı-önlü 1 adet fotokopisi

3- GEÇERLİ TÜRK PASAPORTUNUN ASLI, pasaportun fotoğraflı sayfasının ve Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 1’er adet fotokopisi

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

5- Var ise CERTIFICAT DE TRAVAIL (İşçilik Belgesinin Aslı) ve 1 adet fotokopisi

6- FICHE DE PAIE (en son maaş pusulasının) ve 1 adet fotokopisi

7- ‘’RELEVE DE CARRIERE’’ (Hizmet döküm belgesi) belgesinin aslıDikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar


-''
RELEVE DE CARRIERE’’ belgesi ‘’https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil ‘’ sitesinden temin edilmelidir.

- İŞSİZ olanlar için POLE EMPLOI’ dan ''NOTIFICATION ve son AVIS DE PAIEMENT’’gereklidir.

- YARDIM ALANLARIN ise ‘’CAF’’ kurumundan kendi adlarına alacakları detaylı döküm belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yukarıda anılan tüm belgelerde sebebi ne olursa olsun Türkiye’de geçirilen süreler hariç olmak kaydıyla en az 12 trimestre ( 365*3 = 1095 gün) olmalıdır.

-
Bununla birlikte başvuru esnasında aynı takvim yılı içerisinde 184 günden fazla Türkiye’de kaldığı tespit edilenlerin başvurusu kabul edilemeyecektir.

- Fransız kimlik ve pasaportu ile askerlik işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlar,
daha önce vatandaşlık bildirim işlemini yapmamışlar ise askerlik işlemlerinin yapılabilmesi için Fransız vatandaşlık bildirme işlemini yaptırmak zorundadırlar.

- Randevu işlemlerini yaparken lütfen masaüstü bilgisayar
kullanmaya özen gösteriniz ve mutlaka randevunuzu onaylayınız.


ÖDEME ŞARTLARI ve BAŞVURU ONAYI

Başvuruları Başkonsolosluğumuzca alındıktan sonra başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen vatandaşlarımız1000 Avro tutarındaki dövizle askerlik ücretini Fransa sınırları içerisinde kendi adlarına hesabı bulunan bankalardan temin edecekleri bir ‘’RIB’’ eşliğinde ödeme esnasında ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamak suretiyle gerçekleştirebilirler.

Dileyen vatandaşlarımız ise başvuruları Başkonsolosluğumuzca alındıktan sonra şahsen veya bir yakınları aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çeşitli illerimizde bulunan şubelerinden nakit 1000 Avro ödeme yapabilirler. Merkez Bankası şubelerine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

(http://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Iletisim/Subeler)

Ödeme işlemini gerçekleştirmiş olan vatandaşlarımız, başvurularının onaylanması için, hafta içi 8.30-12.30 arasında dosyalarını ödeme işlemi sonunda bankadan alınan makbuz ile beraber Başkonsolosluğumuza teslim edebilirler. ( Avis d’Opération, Ordre de Virement à l’Etranger )


ASKERLİK MUAFİYET İŞLEMLERİ

Sağlık sorununuzla ilgili olarak aşağıda belirtilen evraklarla Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir. Bu evraklar Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesine gönderilecek olup, hakkınızda verilen karara göre işlem yapılacaktır. Hali hazırda askerlik tecili olan vatandaşlarımız diledikleri takdirde Türkiye’de herhangi bir askerlik şubesinden askeri hastaneye sevk isteyerek de dosyalarını oluşturabilirler.Yapılması Gerekenler

-İlk olarak Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunularak 4 adet Son Yoklama Formu alınmalıdır.

- Daha sonra bu formların aynı hastanede görevli iki ayrı doktor tarafından doldurulması ve muayene sonunda alınacak olan ‘‘Certificat Médical’’ belgelerinin de Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanlar aracılığıyla tercüme edilmesi gerekmektedir.

- Alınan raporların detaylı olması gerekmektedir. (Hastalığın başlangıç tarihi, uygulanan tedavi, kullanılan ilaçlar, görülen belirtiler, var ise yapılan testler ve sonuçları, gözle görülür bir rahatsızlık olması durumunda bu bölgelere ait röntgen veya filmler vs.)

- Var ise ‘‘Carte d’Invalidité’’ belgesinin tercümesi ve bir adet fotokopisi

- Zeka özürlülüğü mevcut ise zeka testi ve sonuçlarının tercümesi ve bir fotokopisi

- Yapılan tüm tercüme işlemlerinin birer fotokopisi

- Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi

- Geçerli oturum kartı ya da geçerli Fransız kimlik kartının aslı ve arkalı-önlü birer adet fotokopisi

- Geçerli Türk ya da Fransız pasaportunun aslı ve resimli olan sayfa ile birlikte Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer fotokopisi

- 4 adet fotoğraf


İlgili Dosyalar

Tebliğ ve Taahhütname Belgesi.doc

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30

Öğleden sonra şahsen başvuru kabul edilmez.
1.1.2018 Yeni Yıl
2.4.2018 Paskalya Tatili
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Fransız Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
14.7.2018 Fransız Milli Bayramı
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
11.11.2018 I.Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2018 Noel Tatili