Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız

18. yüzyıldan itibaren geçici, 19. yüzyılda ise daimi olmak üzere 1923 yılına kadar görev bölgemizdeki Nice şehrinde Başkonsolosluk faaliyetlerini sürdürmüştür. 1925 yılından itibaren Başkonsolosluk Nice’ten Marsilya şehrine taşınmıştır.

Misyon tarihindeki önemli olaylar: İkinci Dünya Savaşı sırasında Marsilya'da 1940-l943 yılları arasında görev yapan Başkonsolos Bedii Arbel ve 1943–1945 yılları arasında görev yapan Başkonsolos Mehmet Fuat Carım ile birlikte 1942- 1945 yılları arasında görev yapan Başkonsolos Yardımcısı Necdet Kent Nazi'lerin Musevilere uyguladıkları zulme karşı çıkmışlar ve Necdet Kent temerküz kampına götürülen 80 Museviyi ölüm treninden indirterek hayatta kalmalarını sağlamıştır.

 Misyon binalarının tarihi: 1928, 1968

 - Devlet malıdır. 
 - 5.10.1928 tarihinde satın alınarak taşınılmıştır.
 - Eski  bina 1967 yılında yıkılarak  yerine halen kullanılmakta olan Başkonsolosluk binası yaptırılmıştır. 1967 yılında başlayan inşaat  1968'de tamamlanmıştır. İnşaat sırasında geçici olarak başka bir binaya taşınılmıştır.
 - Binanın tarihi bir özelliği yoktur.
 - Bina 2004 yılında bir onarıma tabi tutulmuş ancak günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirilememiştir.

 

 
Bedii Arbel
Başkonsolos (MM)
01.01.1940-01.01.1943
Mehmet Fuat Carım
Başkonsolos (MM)
01.01.1943-01.01.1945
Muhittin Bilir
Başkonsolos (MM)
01.01.1972-01.01.1976
Zübeyir Bensan
Başkonsolos (MM)
01.01.1976-01.01.1980
Fahrettin Taşan
Başkonsolos (MM)
01.01.1980-01.01.1982
Berhan Ekinci
Başkonsolos (MM)
01.01.1982-01.01.1986
Kutlu Özgüvenç
Başkonsolos (MM)
01.01.1986-01.01.1990
Taylan İzmirli
Başkonsolos (MM)
01.01.1990-01.02.1995
Ergül Gökçen
Başkonsolos (MM)
01.01.1995-01.01.1999
Atilla Sunay
Başkonsolos (MM)
01.01.1999-01.01.2003
Uğur Arıner
Başkonsolos (MM)
01.01.2003-01.01.2007
Özer Aydan
Başkonsolos (MM)
01.01.2007-01.10.2010
Berris Ekinci
Başkonsolos (MM)
27.09.2010-21.12.2011
Deniz Erdoğan Barım
Başkonsolos (MM)
26.12.2011-16.11.2015
Feriba Duygu Hokkacı Esirgen
Başkonsolos (MM)
12.01.2016-