Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezaları , 30.12.2009

30.12.2009

            Değerli Vatandaşlarımız,  

            20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurtdışında dış temsilciliklerde görevli memurlara "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

            Bu çerçevede, Maliye Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, yeniden değerleme oranlarına göre 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları bildirilmiştir. Yazıda, idari para cezasının, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası, bildirim yükümlüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri için 30 Türk Lirası, adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası olarak saptandığı belirtilmiştir.

            Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğünü Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlerden, işlemlerin idari para cezaları Euro olarak tahsil edilecektir.

            1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen işlemlerden idari para cezaları tahsil edilecektir.

           Bu uygulamanın vatandaşlarımıza en geniş şekilde duyurulmasını rica eder,  bu vesileyle  selam ve sevgilerimi sunar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar dilerim.

                                                             Özer AYDAN
                                                             Başkonsolos