Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Kayıt Sistemi. , 22.04.2010

Bakanlığımızdan alınan bir yazıda Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmelerini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında  yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanması amacıyla Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut verilerin esas alınacağı belirtilmektedir.

 

            Bu çerçevede,  seçmen kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın adreslerinin AKS’ye kaydedilmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

            Bu nedenle görev bölgemizde ikamet Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza şahsen başvuruları esnasında adres beyanında bulunmaları konusunda gerekli titizliği göstermelerini saygılarımla rica ederim. 

 

                                                                                              Özer AYDAN

                                                                                              Başkonsolos