Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyanı. , 28.02.2012

DUYURU

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adres beyanlarının alınması uygulaması bundan böyle aşağıda kayıtlı hususlar çerçevesinde yapılacaktır.

 

a) Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen misyonlarımıza bildirmesi esastır. Ancak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50.maddesi 7.fıkrası uyarınca vatandaşlarımızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr) bildirimde  bulunması mümkündür. Adres bildiriminde „Adres Beyan Formu (B)“ kullanılır. Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

 

b) Aynı konutta yerleşik  olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

 

c) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyükana, büyükbaba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir. Bu sebeple, velayete ilişkin hüküm olup olmadığının Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

d) Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri misyona şahsen başvuru yapabilirler.

 

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.