Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2011 Yılı Vergi Beyannameleri , 23.03.2012

 

            Vergi kanunlarımıza göre Türkiye’de vergi  mükellefiyeti olan yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu kişilerin 2011 yılı vergilendirme dönemi ile ilgili ödevlerini yerine getirebilmeleri için, Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve ek bildirim formlarını Başkonsolosluğumuzdan şahsen temin etmeleri ya da sanal ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr/ adresinde bulunan WEB sayfasından doğrudan yapmaları mümkündür.

 

            Saygıyla duyurulur.

 

 

 

                                                           T.C. MARSİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU