Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İkamet Belgelerinin Yenilenmesi Hakkında Hatırlatma , 15.04.2014

Fransa'da ikamet eden vatandaşlarımızın, Türkiye'ye geçici sürelerle gitmeden önce süresi bitmiş veya süresinin bitimine çok az zaman kalmış ikamet belgelerini (Titre de séjour-Document de Circulation pour Étrangers Mineurs-Titre d’Identité Republicain) yenilemeleri önem arzetmektedir.

Ülkemizde bulunduğu sırada ikamet belgelerinin süreleri biten vatandaşlarımızın Fransa’ya geri dönebilmeleri için Türkiye'deki Fransız Temsilciliklerine başvurmak suretiyle geri dönüş vizesi almaları gerekmektedir.

Sözkonusu temsilciklerde bu tip vize başvurularının değerlendirilmesi işleminin uzun sürmesi sebebiyle, vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemeleri için yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri rica olunur.