Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1978 Doğumluların Dövizle Askerlik İşlemleri Hakkında Duyuru , 02.05.2017

1978 doğumluların dövizle askerlik başvurusunda bulunabilecekleri en son tarihin 31 Aralık 2016 olduğu vatandaşlarımıza web sitemiz ve Facebook sayfamız üzerinden zamanlıca duyurulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığımızın bu defa almış olduğu kararı doğrultusunda, aşağıda belirtilen durumda olan 1978 doğumlu vatandaşlarımıza başvuru yapmaları için 30 Haziran 2017 tarihine kadar süre verilmiştir.

Bu kapsamda;

- Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 31 Aralık 2016 (dahil) tarihinden önce Başkonsolosluğumuza başvurup, sistem tarafından 2017 yılı içerisinde randevu verilenlerin,

- Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerine rağmen, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma haklarının bulunup bulunmadığının Başkonsolosluğumuzca tespit edilmesi işleminin 2016 yılı içerisinde tamamlanamayan yükümlülerin,

-Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerini müteakip kendilerine ödeme belgesi verilmiş ancak ödemelerini 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapamayan yükümlülerin,

dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme ve başvuru işlemlerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlayabileceklerdir.

01 Temmuz 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru veya ödeme işlemlerini tamamlamamış 1978 doğumlu yükümlülerin müracaatları Başkonsolosluğumuz tarafından kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, 31 Aralık 2016 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere dış temsilciliklerimize başvuruda bulunmamış olanlar ile 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar kendilerine randevu verilmiş olmasına rağmen müracaat etmemiş olan 1978 doğumlu yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün değildir.

Son olarak, yukarıdaki durumda bulunan 1978 doğumlu vatandaşlarımızın; ad, soyad, T.C. kimlik numaralarını consulat.marseille@mfa.gov.tr  e-posta adresimize bildirmeleri rica olunur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.