Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Marsilya'nın Coğrafi Durumu ve Kısa Tarihi, 22.11.2008

Coğrafi Durumu:
Akdeniz kıyısında uzun bir sahil şeridi olan ve kayalık bir arazi üzerinde 23.000 hektarlık bir alan kaplayan,  5 derece doğu boylamı ile 43 derece kuzey enleminin kesiştiği noktada bulunan Marsilya Şehri,  Bouches-du-Rhône İlinin merkezi ve  Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinin yönetim merkezidir. Nüfusu 820.900'dür.

Avrupa'nın, Rotterdam'dan sonra ikinci,  Fransa'nın ise birinci limanıdır. 2600 yıllık tarihi ile Fransa'nın en eski il merkezidir.  Marsilya şehri M.Ö. VI. yüzyılda Foça'dan gelen  gemiciler tarafından kurulmuştur.

Kuzeyinde Lyon, Avignon, Aix-En-Provence ve doğusunda Toulon, Nice gibi şehirler yer almaktadır. Başkent Paris'e 770 Km. uzaklıktadır. 
   
Kısa Tarihçesi:
Marsilya şehri M.Ö.  6OO yıllarında Foçalılar tarafından kurulmuştur. Marsilya’da belediye binasının önünde, yerdeki bir yazıtta ”Oturduğunuz bu şehir Foçalı denizciler tarafından M.Ö. 600 yılında kurulmuştur. Uygarlık güneşi buradan doğarak bütün Avrupa’ya yayılmıştır.” ibaresi yer almaktadır. Şehir,  kuruluşundan itibaren coğrafi konumu itibariyle,  batıda İspanya ve kuzeyde Rhone vadisine kadar uzanan güçlü bir merkez haline gelmiştir. Eski adı Massilia'dır.