Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

GEMİ ADAMI STATÜSÜNDE BULUNAN YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ, 26.06.2014

GEMİ ADAMLARINDAN ASKERLİK İSLEMLERİ İCİN İSTENİLEN BELGELER

 1-      Donatan,Vekili veya gemiyi işleten şirket tarafından düzenlenmiş onaylı ( imza-kaşe mühür) iş sözleşmesi 
        a.      (Donatan: Yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı olarak kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı yabancı bandıralı gemiyle, yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimse)

2-      Gemici cüzdanı ( İşlem görmüş sayfalarının 2 ser adet fotokopisi)

3-      Gemici yeterlilik belgesi ( orijinali ve 2 adet fotokopisi)

4-      Türk pasaportu ( işlem görmüş sayfalarının 2 ser adet fotokopisi)

5-      Türk nüfus cüzdanı ( arkalı –önlü 2 adet fotokopisi )

6-      4 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

7-      Yerel polisCrew list ( orijinali ve 2 adet fotokopisi)

8-      Endorsement ( orijinali ve 2 adet fotokopisi)

9-      Daha önce erteleme yapılmış ise erteleme belgesinin kopyası

10-      İhtiyaç duyulması halinde yükümlü vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge talep edilir.

 

 ÖNEMLİ UYARILAR

  • Geminin yabancı bandıralı olması gerekmektedir.
  • Türk bandıralı gemilerde veya yabancı bandıralı olsa dahi geminin ait olduğu şirketin Türkiye’de Kurulu olması ya da donatan veya vekilinin sahip olduğu şirketin merkezinin Türkiye’de bulunması halinde, gemilerde çalışanların erteleme ve dövizli askerlik işlemleri yapılamaz.
  • Başvurular şahsen yapılmak suretiyle kabul edilmektedir.