Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ , 10.10.2013

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ (Acte de Naissance – Acte de Mariage – Acte de Décès)

Doğum kayıt örneği (acte de naissance), evlilik kayıt örneği (acte de marriage) , ölüm kayıt örneği (acte de décès) ve nüfus kayıt örneği almak için aşağıda istenen belgeleri Başkonsolosluğumuza postayla gönderebilirsiniz:

  • Nüfus cüzdanı aslı ve önlü / arkalı fotokopisi
  • Varsa oturma kartı önlü / arkalı fotokopisi
  • Aile Cüzdanı aslı ve önlü / arkalı fotokopisi (acte de marriage için)
  • Adres ve telefon bilgilerinizin yazılı olduğu dilekçe
  • 6 Euroluk  Mandat Cash (postaneden Konsolosluk adına)

Başvuru dilekçesinde "annenizin kızlık soyadını" belirtmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, evli bayanlar için, "kızlık soyadı" bilgisinin de dilekçede yer alması gerekmektedir.
Posta bedelinin “mandat cash” olarak gönderilmesi gerekmektedir. Nakit veya çek kabul edilememektedir.