Türkiye Cumhuriyeti

Marsilya Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

E-PASAPORT BAŞVURULARI BİLGİ NOTU, 13.05.2016

E-PASAPORT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

E-pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen hususlara azami ölçüde özen göstermeleri önemle rica olunur:

1) Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile pasaport başvurusu yapılması mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, pasaport başvurusundan önce bu durumdaki nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, e-pasaport randevusuna, Nüfus bölümünden nüfus cüzdanı değiştirme işleminin süresi de göz önünde bulundurularak vaktinde gidilmesi önem taşımaktadır.

2) 15 yaşından itibaren nüfus cüzdanları fotoğraflı olmak zorundadır. Fotoğrafsız nüfus cüzdanlarının pasaport işlemlerinden önce yenilenmesi gerekmektedir.

3) 18 yaşından küçük çocuklara pasaport düzenlenebilmesini teminen, her iki ebeveynin Başkonsolosluğumuza birlikte müracaat ederek müsaade vermeleri gerekmektedir. Bu mümkün olamadığı takdirde, başvuru esnasında hazır bulunamayacak olan ebeveyne ait noterden düzenlenmiş muvafakatname ibraz edilmesi gerekmektedir. Eşlerin boşanmış olmaları durumunda ise, çocuğun velayetinin hangi ebeveynde olduğunu gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı müsterhamdır.

4) 25 yaş altı olup öğrenci belgesi “ certificat de scolarité ” ibraz edenlerden sadece cüzdan bedeli tahsil edilecektir.

5) Refakatten ayrılacak olan çocuğun, daha önce refakat hanesinde kayıtlı olduğu ebeveynin pasaportunun da müracaat sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir. Pasaportun refakat hanesinden ayrılacak olan çocuklar için ayrıca randevu alınmalıdır.

6) Seyahat belgesi ya da geçici pasaport başvurusu; eski (mevcut) pasaport, nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf (5x6cm, beyaz fonlu) ve uçak bileti ile birlikte yapılmalıdır.

7) Seyahat belgesi düzenlenecek olan kişi 18 yaşından küçük ise, 3. maddede kayıtlı hususlar aynen geçerlidir.

8) E-pasaport başvurularının hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesini teminen, vatandaşlarımızın ICAO standartlarına uygun 2 adet fotoğraf (5x6cm, beyaz fonlu) ve T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanını başvuru sırasında hazır bulundurmaları, ayrıca başvuru formunu eksiksiz doldurmaları önem arzetmektedir.

9) Yeni pasaport defterinin teslim alınması amacıyla Başkonsolosluğumuza müracaatları sırasında vatandaşlarımızın eski (mevcut) pasaportlarını ve e-pasaport başvuru formlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

10) Pasaportu 5 seneden uzun süredir yenilenmemiş veya kayıp olan vatandaşlarınız için öncelikle bağlı bulundukları ilin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi ile yazışma yapılıp alınan cevap sonucunda pasaport yenileme işlemi yapılmaktadır.

Sözkonusu hususlara uyulması e-pasaport başvurusu randevusuna vaktinde gidilmesi açısından önem taşımakta olup, bu şekilde olabilecek gecikmelerin en alt seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

 

T.C. Marsilya Başkonsolosluğu